•• Contactus ••

posted on 20 May 2009 10:29 by enjoy-aum

          Thank ......'s         

ขอบคุณ พ่อ..แม่..ที่ช่วยคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้ทำหน้านี้ขึ้นมา

ขอบคุณ ครอบครัวของฉัน

ขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทำให้ฉันได้พบกับเหลากหลายเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต

ของคุณ หัวสมองของฉัน..ที่มีอันน้อยนิด

ขอบคุณ ไดอารี่นี้ที่เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ให้ฉันได้พักพิง เวลาฉันเศร้า สุข ทุกข์ โหด มัน ฮา

ขอบคุณ คนที่รักฉัน และ คนที่ฉันรัก (มีหรือป่าวน่า)

Thank ......'s

ฉันไม่คิดจะไปไหน ฉันจะอยู่ที่นี่กับเรื่องราวแบบนี้ตลอดไป